O Projekcie

Projekt „Po Orawie z telefonem…” realizowany był przez dwóch partnerów tj. MAS Orava, o.z. oraz Stowarzyszenie Rozwoju Orawy w okresie 01.06.2017r. – 31.05.2018r  współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014 – 2020. Dofinansowanie dla mikroprojektu wyniosło 51 752,24 stanow 85%  EUR c, a całkowite koszty kwalifikowane to 60 885,00 EUR.

 

Głównym celem projektu był rozwój wyspecjalizowanych aplikacji dla urządzeń mobilnych przy wsparciu systemu GPS, które posłużą jako nowy transgraniczny produkt turystyczny.

Celami szczegółowymi są:

-Poprawa dostępu obywateli do technologii informacyjnych Orawy – mieszkańcy i turyści będą mieli okazję, aby pobrać bezpłatne aplikacje do smartfonów i tabletów, które zwiększy informację – łącza komunikacyjne między grupami docelowymi w obszarze zagrożonym. Wynikiem projektu będzie nowy produkt turystyczny do aktywnego spędzania wolnego czasu, rekreacji.

-poprawa dostępu ludności do aktualnej informacji on-line

Aktualne informacje będą dynamiczne, interaktywny interfejs umożliwiający wzajemną komunikację, wysyłana będzie informacja zwrotna informacji zebranych od użytkowników

– promowanie turystyki na Orawie w Polsce i na Słowacji rozszerzenie stosowania najnowszych technologii teleinformatycznych w celu wspierania i budowania turystyki transgranicznej.

Dzięki nowym produktem turystycznym transgraniczna wzrośnie zainteresowanie spędzaniem wolnego czasu wśród grup docelowych w obszarze zagrożonym, przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności obszaru dla nowych dodatkowych form turystyki, które spowodują przyciąganie turystów i zwiedzających na obszar Orawy po obu stronach granicy a co z kolei będzie bardzo korzystne dla wielu małych i średnie przedsiębiorstwa działająch w branży turystycznej min. kwater, wynajmów hotelowych i  branży gastronomicznej, zwiększenia przychodów z turystyki

-poszerzenie i umocnienie współpracy transgranicznej oraz rozwój pogranicza polsko słowackiego

Zadania mikrprojektu:

– Utworzenie aplikacji mobilnej

– Zbieranie danych

-Prezentacja i promocja projektu

– Zarządzanie projektem

Dzięki realizacji mikroprojektu udało się osiągnąć następujący wskaźnik: Liczba nowych/zmodernizowanych transgranicznych e-produktów i e-usług dzięki wyjątkowej aplikacji turystycznej oraz podstrony internetowej, na której znajdują się ścieżki edukacyjne, szlaki turystyczne, trasy rowerowe i trasy narciarstwa biegowego na polskiej i słowackiej Orawie oraz aktualności z danego regionu.